Материалите, с които ви срещаме в този раздел, са с автор журналистката и театровед г-жа Пенка Калинкова. Няколко ключови години г-жа Калинкова бе и член на управителния съвет на Общинска фондация „Пловдив 2019“, нейно е и предложението за назоваването на района с тютюневите складове - „Тютюневият град“.

big-news
big-news
big-news
big-news
big-news
big-news
big-news
12 »