АРХИТЕКТУРА на тютюна


Мнението на съвременния експерт, арх. Румяна Пройкова, за ценността на архитектурния ансамбъл в Пловдив

"Тютюневите складове се явяват представители на големите обществени сгради наред с другите административни учреждения като община, милиция, наред с училищата. На фона на нискоетажния град от началото на ХХ век тютюневите складове израстват със своите внушителни импозантни обеми и дават спецификата на градската картина. Те са представители не само на производствено-складови сгради, техните инвеститори, проектанти и строители с особено усърдие са изследвали не само функционалната организация на производствения процес, но също така грижливо са оформяли архитектурния образ на тези сгради. Фасадната им специфика произтича от тяхната пространствено-планова схема – това са тежки, монументални обеми, обикновено неразчленени, но в замяна на това с грижата за една пластична декорация на фасадите, както забелязваме повсеместно. Почти винаги те са различни. В едни от тях фасадната плоскост е третирана в духа на вертикализма, съответстващ на западния постмодерн. В други сгради гладката фасадна повърхност е декорирана пищно. Архитектурата на тютюневите складове се отличава и с особена специфика на интериорите. Това са огромни, внушителни по размера си единно третирани етажни пространства, които впечатляват с мощна дървена конструкция – дървени греди, дървени колони, дървени покривни конструкции, образци на дърводелското майсторство."


Галерия


Споделете това в: