Интерпретирането на пространството на тютюневите складове в контекста на Пловдив 2019

„Тютюневият град” е проект, целящ съживяването на квартала, посредством мултижанрови артистични акции, инсталации, изложби и проучвания
Прочети повече
Интерпретирането на пространството на тютюневите складове в контекста на Пловдив 2019

Тютюневите складове - дух и архитектура

Тютюневите складове в Пловдив са зона, която съхранява специфична история и потенциал. Макар и в по-голямата си част те да са излезли от употреба, сградите не са забравени, а районът очарова със своя дух и архитектура. Възможностите за частично запазване, реставриране и превръщане на района в културно място са важни за нас и са заложени в апликационната книга на града ни с проекта "Тютюневият град".


Програмата

Проектът "Тютюневият град" попада в клъстер "Градски мечти" в проектната платформа ТРАНСФОРМИРАНЕ от програмата на "Пловдив 2019", останалите три са Сливане, Възраждане и Релаксиране. Трансформиране означава преобразяване и подобряване на забравени и изоставени градски пространства. Трансформиране е и платформата, която разработва нови подходи в образованието на младите хора, на гледната точка и възможностите за гражданите. Състои се от три клъстера: 

  • Градски мечти
  • Река на въображението
  • Образовай се

Градски мечти

Артистични интервенции в публичното пространство

Проектният клъстер цели чрез творчески намеси да оживи и обнови проблемни пространства, сгради и обекти, част от един „паралелен изоставен град“. Въпреки че тези интервенции ще се случат на местно ниво, те съдържат един по-дълбок контекст, свързан с трансформацията на публичните пространства в европейските градове. Развитието на проектите залага на партньорство с местни и международни организации и артисти, за обмяна на опит и добри практики, както и за осъществяване на дискусия на европейско ниво за проблематичното културно наследство в един съвременен контекст. Изоставените сгради от близкото минало, някои от които са знаменити постижения на архитектурата (тютюневите складове, Братската могила, кино „Космос“, „Капана“), ще се превърнат в пространства за културна активност и социална интеракция. Ще почерпим от опита на една скорошна гражданска кампания за опазването и „рециклирането” на сградата на кино „Космос“ – пример за това, че гражданските кампании могат да се превърнат в успешен модел за опазването на културно наследство. Нашата цел е да преосмислим и да пригодим тези пространства за изкуство и култура.


Проектът "Тютюневият град"

В самото сърце на Пловдив има район, който очарова с отминалата си красота и миризмата на тютюн – така нареченият Тютюнев град. Уникалните тютюневи складове, издигнати през 20-те години на 20 век, сега са изоставени и много от тях са в изключително лошо състояние. Някои вече са разрушени, а други са възстановени без оглед на стандартите за реставрация, така че да се превърнат в луксозни офисни или жилищни сгради. Макар част от тях да са декларирани за паметници на културата, всички те са частна собственост, което е и причината за неясното им бъдеще. Това е често срещан проблем в повечето посткомунистически държави. Проектът търси артистични механизми не само да привлече вниманието към този конкретен проблем, но и да подчертае сблъсъка между архитектурното наследство и икономическите интереси в града – важна тема за много европейски градове. Проектът цели намирането на артистичен механизъм районът и сградите да се трансформират и върнат на града и неговите граждани.

"Тютюневият град” е проект, целящ съживяването на квартала, посредством мултижанрови артистични акции, инсталации, изложби и проучвания

Заложени идейни етапи:

Да подкрепим "Тютюневия град"!

Първата стъпка към преосмислянето и опазването на тютюневите складове е да се повиши осведомеността сред гражданите. Организираме презентации, лекции и дискусии за историята и архитектурата на района. Първите планирани събития се проведоха през 2014 г., когато публицистът и изкуствовед, Пенка Калинкова, представи документалния си филм „Тютюневият град“. Представи се изложба с архивни снимки, подредена в пространството на един от реновираните складове - Мебелен салон "ГАЛЕРО", представяща миналото на сградите и района. Планира се организирането на периодични дискусии за бъдещето на тези сгради. Следваща стъпка ще бъде стартирането на кампания, която да набира средства за закупуването на поне една от сградите и трансформирането й в център за изкуство и култура.

Изчезващи спомени.

Наясно сме, че до 2019-а година някои от тези сгради може да са претърпели процес на джентрификация. Ето защо планираме да започнем изследователски проект заедно с историци, архитекти, урбанисти и артисти, който да създаде изложби на открито в различни части на града така, че да „преместим Тютюневия град при хората“. Информацията и материалите от изследването ще бъдат предоставени онлайн в настоящата интерактивна платформа, където гражданите могат да си направят виртуална разходка, да споделят лични истории, снимки и идеи за бъдещето на сградите.

Прозорец към света

Проектът развива идеята „прозорците - очите на града”. Всеки прозорец в Тютюневия град ще се превърне в сцена или платно – на един от тях ще пее музикант, на втори ще има звукова или светлинна инсталация, а третият ще е театрална сцена. Проектът ще се състои от няколко етапа: спонтанно окупиране на сградите с артистични акции – покана за среща със собствениците, политиците, инвеститорите и гражданите; създаване на модел за реставрация с архитекти, дизайнери и граждани и даряване на този модел/концепция на града.

Градски инкубатор в тютюневите складове

Временен дом на артистични проекти (артисти ще кандидатстват с предложения за реализиране на краткосрочен проект от три до шест месеца). Проектът ще цели да трансформира интериора, създавайки временни инсталации, скулптури и градини, като същевременно се съхранява автентичната част от тютюневите халета, а сградите на складовете се превръщат в интерактивни музеи.


Споделете това в: