Интерпретирането на пространството на тютюневите складове в контекста на Пловдив 2019

„Тютюневият град” е проект, целящ съживяването на квартала посредством мултижанрови артистични акции, инсталации, изложби и проучвания
Прочети повече
Интерпретирането на пространството на тютюневите складове в контекста на Пловдив 2019

Тютюневите складове - дух и архитектура

Тютюневите складове в Пловдив са зона, която съхранява специфична история и потенциал. Макар и в по-голямата си част те да са излезли от употреба, сградите не са забравени, а районът очарова със своя дух и архитектура. Възможностите за частично запазване, реставриране и превръщане на района в културно място са важни за нас и са заложени в апликационната книга на града ни с проекта "Тютюневият град".


Програмата

Проектът „Тютюневият град“ попада в клъстер „Градски мечти“ в проектната платформа ТРАНСФОРМИРАНЕ от програмата на Пловдив 2019, останалите три са Сливане, Възраждане и Релаксиране. Трансформиране означава преобразяване и подобряване на забравени и изоставени градски пространства. Трансформиране е и платформата, която разработва нови подходи в образованието на младите хора, на гледната точка и възможностите за гражданите. Състои се от три клъстера: 

  • Градски мечти
  • Река на въображението
  • Образовай се

Вижте детайли ТУК


Градски мечти

Артистични интервенции в публичното пространство

Проектният клъстер цели чрез творчески намеси да оживи и обнови проблемни пространства, сгради и обекти, част от един „паралелен изоставен град“. Въпреки че тези интервенции ще се случат на местно ниво, те съдържат един по-дълбок контекст, свързан с трансформацията на публичните пространства в европейските градове. Развитието на проектите залага на партньорство с местни и международни организации и артисти, за обмяна на опит и добри практики, както и за осъществяване на дискусия на европейско ниво за проблематичното културно наследство в един съвременен контекст. Изоставените сгради от близкото минало, някои от които са знаменити постижения на архитектурата (тютюневите складове, Братската могила, кино „Космос“, „Капана“), ще се превърнат в пространства за културна активност и социална интеракция. Ще почерпим от опита на една скорошна гражданска кампания за опазването и „рециклирането” на сградата на кино „Космос“ – пример за това, че гражданските кампании могат да се превърнат в успешен модел за опазването на културно наследство. Нашата цел е да преосмислим и да пригодим тези пространства за изкуство и култура.


Проектът „Тютюневият град“

В самото сърце на Пловдив има район, който очарова с отминалата си красота и миризмата на тютюн – така нареченият Тютюнев град. Уникалните тютюневи складове, издигнати през 20-те години на 20 век, сега са изоставени и много от тях са в изключително лошо състояние. Някои вече са разрушени, а други са възстановени без оглед на стандартите за реставрация, така че да се превърнат в луксозни офисни или жилищни сгради. Макар част от тях да са декларирани за паметници на културата, всички те са частна собственост, което е и причината за неясното им бъдеще. Това е често срещан проблем в повечето посткомунистически държави. Проектът търси артистични механизми не само да привлече вниманието към този конкретен проблем, но и да подчертае сблъсъка между архитектурното наследство и икономическите интереси в града – важна тема за много европейски градове. Проектът цели намирането на артистичен механизъм районът и сградите да се трансформират и върнат на града и неговите граждани.

„Тютюневият град“ е проект, целящ съживяването на квартала посредством мултижанрови артистични акции, инсталации, изложби и проучвания

Заложени идейни етапи на ниво апликационна книга на "Пловдив ЕСК 2019" от 2014 / 2015 г.:

Да подкрепим „Тютюневия град“!

Първата стъпка към преосмислянето и опазването на тютюневите складове е да се повиши осведомеността сред гражданите. Организираме презентации, лекции и дискусии за историята и архитектурата на района. Първите планирани събития се проведоха през 2014 г., когато публицистът и изкуствовед Пенка Калинкова представи документалния си филм „Тютюневият град“. Беше представена и изложба с архивни снимки, подредена в пространството на един от реновираните складове - Мебелен салон „ГАЛЕРО“, представяща миналото на сградите и района. Планираха се и се организираха периодични дискусии за бъдещето на тези сгради и квартала. Вижте събитията ТУК. В апликационната книга на Пловдив ЕСК 2019 имаше идея за стартиране на кампания, която да набира средства за закупуването на поне една от сградите и трансформирането ѝ в център за изкуство и култура. Краудфъндингът в България все още не успява да генерира подобни средства, но Фондация „Пловдив 2019“ сложи началото по друг начин. От 2018 г. до март 2020 г. екипът на Европейска столица на културата Пловдив 2019 премести дейността си и обособи един от бивишите складове в зона за култура и изкуство - #СКЛАД.

Изчезващи спомени

Наясно сме, че до 2019-а година някои от тези сгради може да са претърпели процес на джентрификация. Ето защо дадохме платформа за изследователски проекти заедно с историци, архитекти, урбанисти и артисти, които да създадат изложби на открито в различни части на града така, че да „преместим Тютюневия град при хората“. Информацията и материалите от изследването се предоставени онлайн в настоящата интерактивна платформа, където гражданите могат да си направят виртуална разходка, да споделят лични истории, снимки и идеи за бъдещето на сградите. Вижте споделени идеи ТУК и събитията ни ТУК.

Прозорец към света

Така описан в апликационната книга, проектът развиваше идеята „прозорците - очите на града”. Всеки прозорец в Тютюневия град да се превърне в сцена или платно – на един от тях да пее музикант, на втори да има звукова или светлинна инсталация, а третият да е театрална сцена. Проектът да се състои от няколко етапа: спонтанно окупиране на сградите с артистични акции – покана за среща със собствениците, политиците, инвеститорите и гражданите; създаване на модел за реставрация с архитекти, дизайнери и граждани и даряване на този модел/концепция на града. Тези идеи в периода на реализация се осъществиха - много театрални спектикли, концерти, флаш-моб прояви, фестивали, фестивали и семинари се случват именно тук. Вижте събитията ни ТУК

Градски инкубатор в тютюневите складове

Временен дом на артистични проекти (артисти да кандидатстват с предложения за реализиране на краткосрочен проект от три до шест месеца - така бе визията в апликационната книга). #СКЛАД е един от примерите как проектът цели да трансформира интериора, създавайки временни инсталации, скулптури и градини, като същевременно се съхранява автентичната част от тютюневите халета, а сградите на складовете се превръщат в интерактивни музеи.

ТУК може да видите реалната  хронология на всички инициативи и прояви, които станаха реална част от дейността по проекта Тютюневия град.


Споделете това в: