Интерпретирането на пространството на тютюневите складове в контекста на Пловдив 2019

„Тютюневият град” е проект, целящ съживяването на квартала посредством мултижанрови артистични акции, инсталации, изложби и проучвания
Прочети повече
Интерпретирането на пространството на тютюневите складове в контекста на Пловдив 2019

Тютюневите складове - дух и архитектура

Тютюневите складове в Пловдив са зона, която съхранява специфична история и потенциал. Макар и в по-голямата си част те да са излезли от употреба, сградите не са забравени, а районът очарова със своя дух и архитектура. Възможностите за частично запазване, реставриране и превръщане на района в културно място са важни за нас и са заложени в апликационната книга на града ни с проекта "Тютюневият град".


Програмата

Проектът „Тютюневият град“ попада в клъстер „Градски мечти“ в проектната платформа ТРАНСФОРМИРАНЕ от програмата на Пловдив 2019, останалите три са Сливане, Възраждане и Релаксиране. Трансформиране означава преобразяване и подобряване на забравени и изоставени градски пространства. Трансформиране е и платформата, която разработва нови подходи в образованието на младите хора, на гледната точка и възможностите за гражданите. Състои се от три клъстера: 

 • Градски мечти
 • Река на въображението
 • Образовай се

Проектът бе активиран в годините на кандидатурата 2013 - 2015, а в годините на подготовка на титлата Европейска столица на културата /2015 - 20118/ и в годината на титлата /2019/ бе разгърнат в цялост. Вижте детайли ТУК


Градски мечти

Артистични интервенции в публичното пространство

Проектният клъстер цели чрез творчески намеси да оживи и обнови проблемни пространства, сгради и обекти, част от един „паралелен изоставен град“. Въпреки че тези интервенции ще се случат на местно ниво, те съдържат един по-дълбок контекст, свързан с трансформацията на публичните пространства в европейските градове. Развитието на проектите залага на партньорство с местни и международни организации и артисти, за обмяна на опит и добри практики, както и за осъществяване на дискусия на европейско ниво за проблематичното културно наследство в един съвременен контекст. Изоставените сгради от близкото минало, някои от които са знаменити постижения на архитектурата (тютюневите складове, Братската могила, кино „Космос“, „Капана“), ще се превърнат в пространства за културна активност и социална интеракция. Ще почерпим от опита на една скорошна гражданска кампания за опазването и „рециклирането” на сградата на кино „Космос“ – пример за това, че гражданските кампании могат да се превърнат в успешен модел за опазването на културно наследство. Нашата цел е да преосмислим и да пригодим тези пространства за изкуство и култура.


Проектът „Тютюневият град“

В самото сърце на Пловдив има район, който очарова с отминалата си красота и миризмата на тютюн – така нареченият Тютюнев град. Уникалните тютюневи складове, издигнати през 20-те години на 20 век, сега са изоставени и много от тях са в изключително лошо състояние. Някои вече са разрушени, а други са възстановени без оглед на стандартите за реставрация, така че да се превърнат в луксозни офисни или жилищни сгради. Макар част от тях да са декларирани за паметници на културата, всички те са частна собственост, което е и причината за неясното им бъдеще. Това е често срещан проблем в повечето посткомунистически държави. Проектът търси артистични механизми не само да привлече вниманието към този конкретен проблем, но и да подчертае сблъсъка между архитектурното наследство и икономическите интереси в града – важна тема за много европейски градове. Проектът цели намирането на артистичен механизъм районът и сградите да се трансформират и върнат на града и неговите граждани.

„Тютюневият град“ е проект, целящ съживяването на квартала посредством мултижанрови артистични акции, инсталации, изложби и проучвания

Заложени идейни етапи на ниво апликационна книга на "Пловдив ЕСК 2019" от 2014 / 2015 г.:

Да подкрепим „Тютюневия град“!

Първата стъпка към преосмислянето и опазването на тютюневите складове е да се повиши осведомеността сред гражданите. Организираме презентации, лекции и дискусии за историята и архитектурата на района. Първите планирани събития се проведоха през 2014 г., когато публицистът и изкуствовед Пенка Калинкова представи документалния си филм „Тютюневият град“. Беше представена и изложба с архивни снимки, подредена в пространството на един от реновираните складове - Мебелен салон „ГАЛЕРО“, представяща миналото на сградите и района. Планираха се и се организираха периодични дискусии за бъдещето на тези сгради и квартала. Вижте събитията ТУК. В апликационната книга на Пловдив ЕСК 2019 имаше идея за стартиране на кампания, която да набира средства за закупуването на поне една от сградите и трансформирането ѝ в център за изкуство и култура. Краудфъндингът в България все още не успява да генерира подобни средства, но Фондация „Пловдив 2019“ сложи началото по друг начин. От 2018 г. до март 2020 г. екипът на Европейска столица на културата Пловдив 2019 премести дейността си и обособи един от бившите складове в зона за култура и изкуство - #СКЛАД.

Изчезващи спомени

Наясно сме, че до 2019-а година някои от тези сгради може да са претърпели процес на джентрификация. Ето защо дадохме платформа за изследователски проекти заедно с историци, архитекти, урбанисти и артисти, които да създадат изложби на открито в различни части на града така, че да „преместим Тютюневия град при хората“. Информацията и материалите от изследването се предоставени онлайн в настоящата интерактивна платформа, където гражданите могат да си направят виртуална разходка, да споделят лични истории, снимки и идеи за бъдещето на сградите. Вижте споделени идеи ТУК и събитията ни ТУК.

Прозорец към света

Така описан в апликационната книга, проектът развиваше идеята „прозорците - очите на града”. Всеки прозорец в Тютюневия град да се превърне в сцена или платно – на един от тях да пее музикант, на втори да има звукова или светлинна инсталация, а третият да е театрална сцена. Проектът да се състои от няколко етапа: спонтанно окупиране на сградите с артистични акции – покана за среща със собствениците, политиците, инвеститорите и гражданите; създаване на модел за реставрация с архитекти, дизайнери и граждани и даряване на този модел/концепция на града. Тези идеи в периода на реализация се осъществиха - много театрални спектакли, концерти, флаш-моб прояви, фестивали, фестивали и семинари се случват именно тук. Вижте събитията ни ТУК

Градски инкубатор в тютюневите складове

Временен дом на артистични проекти (артисти да кандидатстват с предложения за реализиране на краткосрочен проект от три до шест месеца - така бе визията в апликационната книга). #СКЛАД е един от примерите как проектът цели да трансформира интериора, създавайки временни инсталации, скулптури и градини, като същевременно се съхранява автентичната част от тютюневите халета, а сградите на складовете се превръщат в интерактивни музеи.

ТУК може да видите реалната  хронология на всички инициативи и прояви, които станаха реална част от дейността по проекта Тютюневия град.

2016:

 • Богатата двуезична уеб платформа tobacco-city.plovdiv2019.eu беше публично презентирана - в нея има пълна информация за дейностите в рамките на проекта „Тютюневия град” , историята на пространството, най-добрите примери от света и много общи визии и идеи за района. Платформата „Тютюнев град” стартира заедно с тематичния брой на  медия „Нула 32”, посветен специално на тютюневите складове и тяхната история. Информация за проекта и неговата визуална идентичност бяха представени чрез изложба на площад Централен в Пловдив.
 • В партньорство с Фондация „Отворени изкуства“, Пловдив 2019 превърна сградата на един от тютюневите складове в домакин на образователния курс „Въведение в съвременното изкуство”, който представи синтезиран експертен обзор върху тенденциите в областта и даде възможност за практически семинар.
 • Великденски фермерски пазар и ден на семейството на открито – на 30 април  в партньорство с организацията, инициираща първия в града Фермерски пазар, превърнахме една от улиците в квартала в социално пространство за празник.
 • Международен форум-дискусия, посветен на “Нематериалното културно наследство – опазване, контрол и санкции ", провокиран от разрушителните пламъци в района на 27 октомври 2016 г.
 • Ноември 2016 г. в Тютюневия град се проведе първото специално събитие, посветено на програмата Доброволци Пловдив 2019.

2017:

 • Дейностите по съживяване на квартала и информираността за неговото минало и настояще продължават с дискусии, семинари и образователни срещи, изложби и нестандартни градски инициативи.
 • Детайлното проучване на историята на мястото е в основата на книгата „Истории от Тютюневия град“ на г-жа Пенка Калинкова.
  Фермерският пазар продължава частично дейността си, а на 14 април 2017 бе проведен и специалният великденски базар на фермерската общност.
 • Тютюневият град е активно представен и в проект на партньорите ни от Фондация „Отворени изкуства“. „Алтернативната карта на Пловдив“, официално представена април 2017 г., цели да привлече вниманието към сградите и паметниците на архитектурата и тяхната важност, както и отговорността, която да осъзнаем и активизираме в опазването на това наследство.
 • Юни 2017 г. беше първото издание на ключовия проект Форум 2019 с Фокус Тютюневия град с практически семинар и дискусия “ИНДУСТРИАЛНА АРХЕОЛОГИЯ - Живият град в контекста на съвременните концепции за културно наследство.”
 • Юни 2017 г. превърна Тютюневия град в професионална сцена за хип-хоп работилници като част от фестивала "Plovdiv Urban Days Festival – Street Masters", който от 2017 г. е част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.
 • Своя старт имаха и Градските игри, които се случиха в Тютюневия град на 11 и 12 ноември 2017 г. Уикендът на градските игри „Генезис“ събра над 230 участници по улиците между тютюневите складове в Пловдив. Общо три игри, организирани от фондация „Пловдив 2019“ в партньорство с гейм дизайнери от Милано, Лудж, Виена и Кьолн, дадоха възможност за ново преосмисляне на Тютюневия град като един от ключовите проекти на Европейска столица на културата.
 • Декември 2017 беше представено юбилейно триеизично издание, свързано с десетата годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейски съюз.

2018:

 • През 2018 г . като силно послание и част от идеята за активна намеса новият дом на Пловдив 2019 се премести в Тютюневия град - в СКЛАД - една от обновените сгради на бившите тютюневи складове. Шестте етажа на СКЛАД са на разположение на творчески и образователни институции в Пловдив и партньорите на Европейска столица на културата. Зала за публични дискусии, експозиционни и изложбени пространства, репетиционни и сценични зали, места за споделена работа влизат в реализацията на проектите от програмата на Пловдив 2019. Събития и активности има от лятото на 2018 г. до април 2020 г. – международни изложби, танцови фестивали, кино прожекции, професионални форуми.
 • Благодарение на инициативата Пловдив - Европейска столица на културата 2019, Тютюневият град става част от Европейския път на индустриалното наследство (European Route of Industrial Heritage) - www.erih.net - най-голямата дигитална информационна платформа, посветена на темата. Подкрепен от Европейския съюз, Европейската комисия и „Творческа Европа“ сайтът насочва посетителя из онези обекти на континента, които, макар и сменили функционалната си принадлежност, сега са притегателни туристически дестинации. Тютюневият град е представен с кадри от провелите се в края на миналата година Градски игри, които показват мястото като подходящо за творчество и забавление.
 • Отворена покана за дизайнери на градски игри - Второто издание на фестивала за игри в публично пространство - Тютюневия град. Машина на времето! търси своите дизайнери - вижте повече ТУК.

2019:

 • През годината на титлата - 2019 - СКЛАД стана една от основните културни дестинации и точки в града. В пространствата на бившия тютюнев склад се реализираха едни от акцентите, част от ключовете събития на Пловдив 2019, редица обучения, семинари, работилници, десетки изложби и театрални спектакли. Така Тютюневия град стана търсената културна зона за града в годината на титлата. Вижте проявите от основната и от асоциираната програма тук.
 • Фестивал за градски игри Фюжън - копродукция между Пловдив 2019 и Матера 2019. Куратор Departament Gier -  Полша. Фестивалът се случва от 31 октомври до 2 ноември в Матера и от 8 до 10 ноември в Пловдив. Вижте всички детайли ТУК и ТУК.

Споделете това в: