ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛЦИ „АЗ,ТИ,ПЛОВДИВ!“
  • Вие сте доброволец към някоя от организациите, които участват активно в програмата на Пловдив 2019?
  • Планирате да се включите доброволно да подкрепите някое от събитията, които ще се организират?
  • Участвате като доброволец в организацията и изпълнението на различни събития в града и искате трудът ви да има още по-голяма стойност и принос?
  • Харесвате да сте част от значима кауза и да виждате, че градът ви става едно по-добро място за живеене?

Тогава нашето обучение е тъкмо  за вас!

Ние от сдружение „БГ Бъди активен“ създадохме проекта „Аз, Ти, Пловдив“ с цел да подкрепим ОФ „Пловдив 2019“ и заедно да  направим всичко случващо се по време на 2019 г. по-красиво, смислено и устойчиво – особено от екологична гледна точка. Освен специализираният екип от доброволци, който ще подготвим да обезпечава управлението на отпадъците при по-големите и значими събития през 2019 г., искаме да работим активно с всички останали доброволци и да ги спечелим в нашата кауза за една Културна столица с по-малко отпадъци.

За целта на 11 и 12 април 2019 г. Ви каним да се включите в 4-часово обучение, в което да научите как като доброволци можете да повлияете за генерирането на по-малко отпадъци и правилното им организиране по време на събития.

ВАЖНО – вие няма да имате ангажимент да събирате отпадъци!

Ние ще ви срещнем с екологични експерти, които ще ви разкажат малко повече за отпадъците в градска среда и по време на събития, как те се отразяват на града ни и защо е важно да сме по-осъзнати при генерирането на отпадъци. Как да помагаме събитията, в които се включваме, да бъдат по-чисти и екологични, как да влияем на останалите около нас да пазят градската ни околна среда повече?

Кога: Можете да изберете в кое от трите обучения за се включите спрямо вашите времеви възможности. Обученията са напълно идентични

11 април 2019 г. – от 14:00 до 18:00 ч.
12 април 2019 г. – от 09:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 18:00 ч.
Къде: Обучението ще се проведе в СКЛАД Зала Форум/ЕКОК, етаж 3  ( ул. Екзарх Йосиф 16, Пловдив)

Кой: Дарина Иванова – Главен експерт „Младежки дейности“ в Община Варна. Председател на Морски клуб „Приятели на морето“. Екологичен активист с дългогодишен опит в организиране на мащабни събития (и организирането на отпадъците около тях). Организатор на многобройни кампании за почистване на замърсени зони (включително и под водата), залесяване и осведомяване на гражданите по отношение на последиците от изхвърлянето на генерираните от тях отпадъци.

За регистрация: Вашата регистрация можете да направите ТУК

Повече за АЗ,ТИ, ПЛОВДИВ!

„Аз, Ти, Пловдив!“ е инициатива на сдружение „БГ Бъди активен“, която цели да създаде партньорства между граждани, институции и културни оператори, които да работят заедно за намаляване и оползотворяване на отпадъците от събития и за почистване и облагородяване на жилищни зони в града. Дейностите по проекта ще се случват под четири шапки #празнуваме чисто; #рециклираме 2019; #почистваме заедно и #променяме заедно.
 
Проектът ще подпомогне организаторите на събитията, посетителите на събития, гостите на града да бъдат отговорни и да оставят по-малко отпадъци, като им предоставим обучения и материали как да рециклират и да намалят употребата на еднократни съдове и опаковки
 
Инициативата „Аз, Tи, Пловдив!“ се финансира от Фондация Кока-Кола 
Повече за платформата можете да намерите ТУК 


Споделете това в: