Информацията за събития и прояви, част от процеса на осъществяване на проекта и инициативата "Тютюневия град".