БИОГРАФИЧНИ ДАННИ


Ангел Бондов е урбанист по призвание и образование. Натрупва опит по специалността, като участва в разработването на редица устройствени и стратегически документи. През последните 5 години фокусира усилията си към по-социалната, директна и креативна страна на урбанизма, а именно: работата с граждани и тяхното включване в различни процеси, целящи облагородяване на публичната градска среда.

Като съосновател и част от сдружение „|Не|Формално“, Ангел придобива значителен практически опит в използването на подхода „placemaking“/ „местосъздаване”, който следва именно горните ценности – поставяне на човека в центъра на планирането и подобряването на градската среда. Участва като експерт в инициативите „_Тhe Spot “, „Визия за София“, ONE ARCHITECTURE WEEK, Sofia Service Jam, Tooltest Day и е активен член на професионалната мрежа „Placemaking Europe”.

Споделете това в: