Щабът на Пловдив

Даниела Петкова и проектът, с който тя защити магистърска степен в Техническия университет Щутгарт, специалност архитектура и градоустройствено планиране


В основата на концепта са два изключително важни въпроса, които трябва да бъдат разглеждани паралелно при бъдещото планиране и ревитализиране на Тютюневия град. Те са взаимноподдържащи и имат нужда да бъдат обединени с една обща идея.

Единият въпрос е свързан с наблюдението, анализа и оценката на градоустройствените процеси от създаването на Тютюневия град през началото на 20-ти век досега. Като крайната цел е постигане на една възможна визия, която спомага за интеграцията на този сега така призрачен ареал.

Вторият въпрос засяга в детайл реконструирането на тютюневия склад на Кудоглу, като един от емблематичните тютюневи фабрики в „града“. Паметник на културата, който в представения концепт съчетава история, настояще и бъдеще.

След анализ на моментното състояние на сградите от ансамбъла „Тютюнев град“, за мен беше ясно, че запазването и опазването на всички складове не е адекватно решение. Създадох сценарии, чието изпълнение се състои от няколко етапа. Основна стъпка е опазването само на обектите, признати като паметници на културата, например склада Кудоглу. Следващата стъпка цели „запълване“ на остранените складови пространства (сгради в много лошо състояние, разпадащи се руини). На техни места идват нови модерни типологии, чиято структура напомня тази на старите, но e по-оптмизирана. Идеята е те да бъдат използвани като площи под наем, жилищни, с много и различни разпеделения и големини, или Co-Working Spaces. Това решение има за цел не само използването на пространството от постоянно нарастващото население на Пловдив, но същевременно да бъде интерес за инвестиция от страна на собствениците на парцелите. Свободното пространство в ареала е разнообразие от настилки и пешеходни площи, които имат за цел създаването на една мрежа, спояваща „Тютюневия град“. Удължаването на пешеходната улица, от пощата през Tobacco City (ул. Иван Вазов) до Централна гара, е решение за интеграцията на ареала с централната част на града.

Тютюневият склад Кудоглу се явява лице на Тobacco City от улица Иван Вазов. Предложено е сградата да функционира като музей в единия тракт и офис пространство в другия. В основата на концепта са думите: история, настояще и бъдеще. Запазването и укрепването на оригиналната фасада символизират историята и спомена за Тютюневия град, а иновативната рампа, намираща се между старата фасада и новата музейна сграда, е връзката между минало и бъдеще. Интересна атмосфера и неочакван ефект внасят мащабите на отвореното входно пространство-фуга от страната на улица Иван Вазов. Издаденият остъклен „мост“, достигащ пешеходната улица, е отличителен елемент, подсказващ отдалече значимостта на сградата.

За мен този проект беше изключителна мотивация!

Надявам се ние, всички, които споделяме своите идеи, да поставим началото на един нов облик на Тютюневия град, който да съчетава иновативно мислене и същевременно не оставя историята в забрава!

Арх. Даниела Петкова


Творческата страница на проекта на арх. Петкова, може да видите тук, а за връзка с нея, използвайте електронна поща: daniela.atanasova.petkova@gmail.com


Споделете това в: