Преоткрий/ Преобрази/ Вдъхнови

Основната цел на моята дипломна работа - казва Иван Андонов - е, да преобразя и вдъхна живот на една централна градска част, която въпреки огромното си архитектурно и историческо наследство тъне в разруха. Исторически, складът на Димитър Кудев е съществувал, за да може да издържа финансово тогавашния „Дом за благотворителност и народно здраве” – една болница, построена и обзаведена с най-модерната медицинска техника, абсолютно безплатна за пловдивчани. Вдъхновен от историята на сградата, нуждите на града и все по-високият брой туристи, които посещават Пловдив реших, че най-подходящо би било на тези складове да се даде функция, която да ги върне обратно на хората и на града, да им служи и обогатява – както е било и по време на построяването им. Така се оформи концепцията трите тютюневи склада ( този на Кудоглу- Склад 1 на ул. Капитан Андреев и двата му прилежащи, един от които Тотал Спорт – Склад 2 и 3 на ул. Екзарх Йосиф ) да станат нов градски музей.

В основната концепция на сградата лежи идеята трите склада да бъдат разпознаваеми като едно цяло в градската среда, като същевременно се запази уникалната им идентичност и индустриален характер.Тази цел е постигната чрез ясни архитектурни решения, които се разпознават както във фасадата и екстериора, така и в план, разрез и новите материали,които съм подбрал.

Първо, затворих пространството между трите склада и го повдигнах на същото ниво като първият етаж на складовете – 1.8м над улицата. След това, в зависимост от състоянието им след пожара всяка от трите сгради бе третирана по различен начин. В Склад 1 е планирана напълно нова стоманобетонна конструкция и вътрешно разпределение – там се намира историческият и археологически музей. В склад 2 са добавени само някои вътрешни стени и нова подова конструкция, а оригиналните стоманобетонни елементи и тухлена зидария са запазени. Там се намира музеят на индустрията и занаятчийството, както и работилница и малки офиси, които могат да се използват от млади предприемачи. Тъй като Склад 3 (Тотал Спорт) не претърпява големи щети от пожара за него е планиран само нов покрив. В него се помещава музеят на модерното изкуство и архитектурата, офисите на работещите в музея, ателиета за художници и кафене. Новите покриви на сградите са много важен архитектурен и концептуален елемент. На моделите и визуализациите е видно как трите нови покрива, заедно със затвореното пространство между складовете обединяват трите сгради и ги превръщат в архитектурен, урбанистичен ансамбъл. За да се запазят оригиналните пропорции на складовете, височината на новите покриви е същата, каквато е била тази на Склада на Кудоглу преди пожара.

Съществуващите фасади са, разбира се, един от най-важните архитектурни елементи на проекта – преди всичко тези на склада на Кудоглу. Щетите от пожара са оставили ясна следа както върху фасадата на сградата – много от красивите Art Nouveau елементи и богато украсените дървени прозорци са завинаги загубени. На много места от някога искрящо бялата мазилка няма и следа и старите тухли са видими. Огънят е много важна, макар и трагична, част от историята на сградите и за мен бе важно раните, които той е оставил, да се разпознават и в новата, реставрирана фасада.  На гипсовия модел се вижда добре разликата между оригиналните и новите, опростени архитектурни елементи, които заменят някогашната декорация, но запазват пропорцийте и ритъма на фасадата. За да бъде напълно ясна разликата между старите елементи, щетите от пожара и моята интервенция, всички нови компоненти са от бетон. Унищожените на места дървени прозорци са заменени с нови с опростени метални рамки. Всички нови покриви са изнесени с 30см навътре от оригиналната фасадата, за да бъде разликата между старо и ново още по-ясна.

Може би най-важното концептуално решение е свързано с избора на материал за новите покриви и носеща конструкция. За да бъде подчертан индустриалният характер и история на сградите е избран бетон, импрегниран с железни частици. При реакцията си с въздуха металът в бетона се оксидира и така се създава тази оранжево-ръждива багра. Цветът, който носи и сушеният тютюн, вдъхвал живот на тези постройки десетилетия наред!


 За плановете на сградите благодаря на ВИАС, Катедра История на архитектурата и арх. Георги Петев.


                                                                                                                                  Арх. Иван Андонов                                                                                                                                


За контакт с арх. Андонов: andonov1992@gmail.com


Споделете това в: