Реконструкция на тютюневи складове по ул. „Станционна“, Пловдив - „Складъ” и „Лофтъ”19”

Това е дипломният проект на Десислава Щерева с ръководител: доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова.

Ето основните вдъхновения, посоки и предложения, които Десислава е заложила в своята концепция:

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Постепенно с течение на времето и промените в политическо, социално и икономическо отношение в страната, тютюневото производство свива своите мащаби в центъра на града като оставя след себе си широкоплощни 4-5 етажни масивни постройки да пустеят почти в идеалния център. Със своите специфични фасади и обемно пространствени особености, те са един от определящите фактори за средата, запазила до днес духа на времето, в което България е смятана за „икономическо чудо”. Те представляват и културни ценности от индустриален тип, нещо, което не се среща толкова често у нас.

ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА РЕШЕНИЕТО.

След проучване на характерните особености на средата /промени в етажност, функции, значение на паметниците и т.н./, анализ на нейните проблеми и запознаване с чужди добри практики в областта, се изготви единно предложение за рехабилитация на целия район. Предлага се изготвянето на общ план за развитие на територията на тютюневите складове, в който да се заложи система от подходящи функции на сградите, правила и насоки на проектиране, свързани с намесата при сградите /височина, обемно-пространствени характеристики и др./, оформянето на външните пространства/тротоарни настилки, осветителни тела, кошчета за смет, пейки и т.н./. Всичко това да се случва на принципа на публично-частното партньорство, системите за финансиране от Европейския съюз, и да е придружено със съответните лостове за контрол и санкции.

КОНЦЕПЦИЯ

Предложените функции – жилищна/общежитие – „ЛОФТЪ” 19 /тъй като в примерното решение повече от един склад се предвижда да се адаптират за жилищни сгради с лофт-архитектура, след името на конкретния обект се поставят и последните две цифри на годината на строителство, вслучая – 1919г./ и обществена - свързана главно с висшето образование, „СКЛАДЪ” //, са в унисон със съществуващата градска среда. В  непосредствена близост се намират двата най-големи университета в Пловдив – ПУ „Паисий Хилендарски” /втори по големина в страната/ и Технически университет – гр. София, филиал Пловдив. Поради големия брой студенти местата в легловата база на града са крайно недостатъчни и изграждането на едно частно общежитие, което предлага разнообразие от стандарти по отношение на стаите си би била една добра инициатива, икономически целесъобразно с оглед на голямото търсене, малкото предлагане и близостта до учебните заведения. Поради обемно пространствената характеристика на склада, който се намира на ул.”Кап. Андреев” – две симетрични дълги и тесни тела функцията общежитие се помести в него. Проблемът с ослънчаването при крилото откъм ул.”Иван Вазов” е решен чрез „отнемане” на част от плътта на сградата, но на място, където това няма отношение към орнаментираните фасади. Осигурени са над 160 легла, които са разпределени в стаи за по един, двама и трима живущи. В общежитието са предвидени много общи пространства и дневни. На втория етаж, маркиран от фасадното членение като бел-етаж, са разположени по-луксозни мезонетни стаи. Към същия клас стаи се числят онези в подпокривното пространство, където освен горно осветление, в централната част на сградата е предвидено и ефектно експониране на автентичната дървена конструкция. Подобен подход е използван и при нивото с мезонетите. Общежитието е проектирано с два независими входа така че да е възможно през летните сезони или при нужда, едното крило да се използва като хотел.Усещане за индустриална архитектура се постига чрез използваните материали – тъмен метал, стъкло, бетон и дърво, като всички дървени мебели /маси, табуретки, барплотове, рафтове за книги, експозиционни табла и т.н./са изработени от т.нар. „евро палети”, за да се придаде още по-голямо усещане за индустриалност на пространството. Жилищните части са проектирани в духа на лофт-архитектурата.  И в двете сгради вътрешните повърхности на стените са оставени нетретирани, така че тухлените зидове да бъдат видими.

С арх. Щерева може да се свържете по електронна поща: des.shtereva@gmail.com, а пълния текст на идейната й концепция може да прочетете ТУК


Галерия

Concept visualisation


Споделете това в: