Магистърската дипломната работа на Георги Петев, защитена в началото на 2016 г. в Техническия университет в Грац, специалност Архитектура.

Георги е избрал и посветил огромен времеви, професионален и емоционален ресурс на своята научна разработка, която обхваща идейно-концептуално решение за комплекса от три тютюневи склада в квадрата - ул. Иван Вазов, ул. Капитан Андреев, ул. Д-р Г. М. Димитров и ул. Екзарх Йосиф. Двата склада на Димитър Кудоглу и сградата на ул. Езарх Йосиф 13.

Проектът предлага многофункционално използване на трите сгради с внимание към детайла на сградите, декларирани за недвижима културна ценност и съобразяване със съвременните функционални и експлоатационни тенденции.

Георги Петев може да намерите в творческия му профил в социалната мрежа


Галерия

Gif


Споделете това в: