Културен център ул "Иван Вазов"


"Център Знаме на мира", проект възложен през 1985 г. на главен проектант арх. Кирил Делев, предвижда комплексният културен център да има в себе си Изложбена галерия „Детска рисунка“ с 5 изложбени зали; Куклен театър и многофункционална зала, открит театър - форум. Екипът на арх. Кирил Делев е включвал като консултант проф. Арх П. Бербенлиев, а проектанти са били арх. Ж. Делева и арх. Кл. Мечкуев. Специалистите инженери са били: Констр. - инж. Ан. Малеев, Стр. техология - инж. М. Михайлов, ОВ - доц. Инж. Ст. Стаменов, ВК - техн. Г. Стефанов, Ел.  инж. М. Страшилов, Електроакустика - инж. Ем. Милев, арх. акустика - инж.  В. Филипов, Верт. план. инж. Д. Динков, Сц. механизация - инж. Ан. Гаров, Сц. автоматика - инж. Д. Димитров. Заедно те създават големия идеен проект, предвиждащ преобразуването на два от складовете на Димитър Кудоглу и свързаните с тях други два, намиращи се на ул. Екзарх Йосиф. Дигитализираните чертежи са предоставени от семейството на арх. Климент Мечкуев. Макетите са заснети от инж. Десислав Мераков. Автобиографията и материалите са предоставени с любезното съдействие на арх. Руси Делев.


Биографични данни за арх. Кирил Делев

АРХИТЕКТ КИРИЛ ТОДОРОВ ДЕЛЕВ (1934 – 2007)

 • 4 януари 1934  роден в град София
 • 1952 г. завършва като първенец строителния техникум „Христо Ботев” – София
 • 1959 г. завършва с отличие Архитектурния факултет на ИСИ - София
 • 1959 – 1960 г. работи като проектант в Кюстендил и „Хранпроект” - София
 • 1960 – 1980 г. работи последователно в ИПП „Главпроект” и общината на град Тунис (1966 - 1969). Проектант е в групите на арх. арх. Калин Бояджиев, Христо Ковачев и Никола Николов
 • 1980 – 1985 г. ръководи Дирекция „Градоустройство” и Дирекция „Териториално програмиране и градоустройствено планиране” в Управление "Архитектура и градоустройство” към Столичен народен съвет 
 • 1985 – 1988 г. заместник главен директор и ръководител звено „Проектиране” в Научно-изследователски и проектантски институт – НИПИДО
 • 1988 – 1991 г. ръководител ателие в НИПИ „Интерпроект” към Международната академия по архитектура (МАА) и хоноруван асистент към катедра „Обществени сгради” на ВИАС (1988 - 1989)
 • 1991 – 1994 г. ръководител сектор в Националния център по териториално развитие и жилищна политика (НЦТРЖП)
 • 1994 – 2007 г. на свободна практика, ръководител ателие
 • 10 май 2007 г. приключил земния си и творчески път на 73-годишна възраст 

ПЪЛНАТА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА АРХ. КИРИЛ ДЕЛЕВ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Галерия


Споделете това в: