Образователната платформа „Въведение в съвременното изкуство“ за втора поредна година в Пловдив 


Образователният курс се завръна като част от платформата ФОРУМ 2019 на инициативата Европейската столица на културата с нова разнообразна програма от лекции и практически упражнения, както и с новата инициатива Клуб „Въведение в съвременното изкуство“.


Дати: 2, 9, 16, 23 и 24 април, 2016 г.

Начален час: 14:00

Място: Тютюнев град, „Галеро“, ул „Екзарх Йосиф“ 16, ет. 4


През 2015 г. образователната платформа „Въведение в съвременното изкуство“ на фондация „Отворени изкуства“ и галерия SARIEV Contemporary се проведе за първи път в Пловдив, като водещ на лекциите беше кураторът и критик Весела Ножарова. Образователният курс в Пловдив, който запознава публиката с основите и историята на съвременното изкуство с особен акцент върху българската арт сцена, продължи и през 2016 г. с пет безплатни събития, които се проведоха през четири поредни уикенда на месец април – на 2, 9, 16, 23 и 24 април, в Мебелен салон „Галеро“ на ул. „Екзарх Йосиф“ 16. Първите 4 лекции разглеждат различни исторически аспекти на съвременното изкуство от 1950 г. насам. В хронологическа последователност и с богат визуален материал ще се разкаже за най-важните художествени течения и техните видни представители, както и за актуалните идеи на времето, които вдъхновяват художниците. Специфичен акцент беше поставен на изкуството на Източна Европа след падането на Берлинската стена, както и върху българското изкуство от последните две десетилетия. Петата и последна част от Въведението заложи на активното участие на публиката с участие в реално работно и аналитично занимание. В рамките на 2 часа публиката беше едновременно куратор и анализатор на изкуството, като крайният продукт бъде примерна изложба, защитаваща определена теза. Програмата на „Въведение в съвременното изкуство“ 2016 не изисква специална подготовка на своята публика. Информацията ще бъде поднесена леко и интригуващо, като едновременно ще стъпва на лекционния курс от предходната година, но и ще дава напълно самостойна информация. Новите 5 лекции от „Въведение в съвременното изкуство“ ще направят важна стъпка към разбирането за смисъла и значението на съвременното изкуство

Всички събития от курса са с вход безплатен с предварително записване на assistant@openarts.info.


ПРОГРАМА

02.04.2016 - Основни течения в съвременното изкуство след Втората световна война

09.04.2016 - Еволюция на живописта и скулптурата след „края на изкуството“

16.04.2016 - Източноевропейско съвременно изкуство след 1989 г.

23.04.2016 – Българското съвременно изкуство между локалното и глобалното

24.04.2016 -  Уъркшоп и отворена дискусия върху съвременното изкуство

 

С второто издание на Образователен курс Пловдив организаторите от фондация „Отворени изкуства“ и галерия SARIEV Contemporary стартират и новата инициатива Клуб „Въведение в съвременното изкуство“, който цели изграждане на мрежа и поддържане на целогодишен контакт с участниците в курса и интересуващите се от съвременно изкуство в Пловдив. Членовете на клуба ще имат възможност да участват в ексклузивни срещи с художници и куратори, турове в изложби, ще получават също така достъп до различни материали, книги и каталози. С клуба се цели и създаването на неформална среда за дискусии и обмен на информация и идеи. Членството в клуба ще бъде напълно безплатно и записването ще става по мейл и на място по време на лекциите от Образователен курс Пловдив.


През 2016 г. Образователен курс Пловдив се реализира в партньорство с Общинска фондация „Пловдив 2019“ като част от образователна платформа ФОРУМ 2019. Платформата е съставена от информационни семинари и събития с основен фокус проектът  „Пловдив – Европейска столица на културата (ЕСК) 2019“. Концепцията на ФОРУМ 2019 е създаване на мрежови партньорства с цел повишаване на информираността, изграждане и развитие на капацитет и публика, необходими за създаване на основа за успешната реализация на ЕСК 2019. Темите на форумите са  обвързани пряко с програмата на Пловдив ЕСК 2019 и целят да предизвикат професионални дискусии, обмен на опит и знания в областта на културата в България. Форум 2019 се провежда ежемесечно, а датите на различните срещи са публикувани на информационните платформи на ОФ „Пловдив 2019“.

Организатори: Фондация „Отворени изкуства“ и SARIEV Contemporary

Партньори: Община Пловдив, Общинска фондация „Пловдив 2019“, Мебелен салон „Галеро“

Медийни партньори: Катра FM, timeart.me, Stand.bg, Въпреки.com, Под тепето, Kapana.bg, Меdiacafe, Plovdiv24, PLOVEDIV, Artnewscafé Bulletin

 


Споделете това в: